Misiune, viziune, obiective

Misiune, viziune, obiective

În baza documentelor constitutive Asociaţia Derzelas dezvoltă o serie de activităţi şi programe pentru persoanele cu dizabilităţi din Cluj-Napoca dorind prin acestea sprijinirea acestora.

Derzelas organizează ateliere de terapie prin artă, ateliere de terapie educativă, programe specifice de recuperare şi gimnastică medicală, programe de incluziune socio-profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. Activităţile derulate vor spori încrederea şi motivaţia persoanelor cu dizabilităţi de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie, reuşind astfel să se formeze armonios atât la nivel individual cât şi la nivel social, colectiv.

Viziune

Asigurarea unui trai ideal persoanelor cu dizabilități prin înlăturarea barierelor sociale și profesionale

Misiune

Asociația Derzelas implementează, cu personal specializat, programe specifice de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și face cunoscute în rândul comunității problemele cu care acestea se confruntă.

Obiective

Printre obiectivele vizate de către Asociaţia Derzelas se pot enumera:

– identificarea şi orientarea tinerilor cu dizabilităţi pentru programele de incluziune socio-profesională specifice.
– dezvoltarea unor proiecte de conştientizare şi de mobilizare a comunităţii asupra problemelor confruntate de persoanele cu dizabilităţi.
– participarea la diferite evenimente pentru dezvoltarea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi – promovarea cauzei noastre de conştientizare şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi.
– organizarea unor workshop-uri având drept scop incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
– dezvoltarea reţelei de voluntari şi de sponsori pentru activităţile complexe viitoare.
– intermedierea schimbului de experienţă între persoanele cu dizabilităţi din comunităţile străine şi cea română – conştientizarea comunităţii străine cu privire la problemele şi mijloacele disponibile de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi.

Reuşind să implementăm o parte sau chiar toate dintre obiectivele propuse, putem facilita accesul pe piaţă muncii persoanelor cu dizabilităţi, oferindu-le astfel posibilitatea de a se integra armonios în mediul social şi profesional.

Mission, vision, goals

Association Derzelas aims to develop a series of activities and programs dedicated to people with disabilities desiring through these to offer support and care.

Derzelas organizes art therapy workshops, educational workshops, specific recovery programs and medical gymnastics, socio-professional inclusion for persons with disabilities. The activities undertaken will enhance confidence and motivation of persons with disabilities to be in continuous learning and evolution, thus managing to form a harmonious, both at the individual level as well as at the social level.

Vision

Derzelas Association strives to provide a reliable life for persons with disabilities, clear of social and professional disparities.

Mission

Derzelas Association aims to enhance the community’s awareness towards the problems faced by persons with disabilities and to develop specific social and professional inclusion programs conducted by specialized personnel.

Goals

The main goals of Association Derzelas are the following:

-to identify and to guide young people with disabilities to apply for social and professional inclusion programs.
-to develop projects to increase community awareness on the issues faced by persons with disabilities.
-to participate in the different events for the development and support for people with disabilities.
-to promote our cause to increase awareness and support for people with disabilities.
-to organize workshops with the aim of socio-professional inclusion of people with disabilities. -to develop a network of volunteers and sponsors for future complex activities.
-to intermediate experience exchange between persons with disabilities belonging to foreign communities and the Romanian one.
-to raise awareness among the foreign community with respect to the resources and the means available for the support of people with disabilities.

Managing to implement a part or even all of the proposed goals, we can facilitate access to the labor market for people with disabilities, giving them the opportunity to integrate harmoniously in the social and professional environment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X