Misiune, viziune, obiective

În baza documentelor constitutive Asociaţia Derzelas dezvoltă o serie de activităţi şi programe pentru persoanele cu dizabilităţi din Cluj-Napoca dorind prin acestea sprijinirea acestora.

Derzelas organizează ateliere de terapie prin artă, ateliere de terapie educativă, programe specifice de recuperare şi gimnastică medicală, programe de incluziune socio-profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. Activităţile derulate vor spori încrederea şi motivaţia persoanelor cu dizabilităţi de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie, reuşind astfel să se formeze armonios atât la nivel individual cât şi la nivel social, colectiv.

Viziune

Asigurarea unui trai ideal persoanelor cu dizabilități prin înlăturarea barierelor sociale și profesionale

Misiune

Asociația Derzelas implementează, cu personal specializat, programe specifice de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și face cunoscute în rândul comunității problemele cu care acestea se confruntă.

Obiective

Printre obiectivele vizate de către Asociaţia Derzelas se pot enumera:

– identificarea şi orientarea tinerilor cu dizabilităţi pentru programele de incluziune socio-profesională specifice.
– dezvoltarea unor proiecte de conştientizare şi de mobilizare a comunităţii asupra problemelor confruntate de persoanele cu dizabilităţi.
– participarea la diferite evenimente pentru dezvoltarea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi – promovarea cauzei noastre de conştientizare şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi.
– organizarea unor workshop-uri având drept scop incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
– dezvoltarea reţelei de voluntari şi de sponsori pentru activităţile complexe viitoare.
– intermedierea schimbului de experienţă între persoanele cu dizabilităţi din comunităţile străine şi cea română – conştientizarea comunităţii străine cu privire la problemele şi mijloacele disponibile de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi.

Reuşind să implementăm o parte sau chiar toate dintre obiectivele propuse, putem facilita accesul pe piaţă muncii persoanelor cu dizabilităţi, oferindu-le astfel posibilitatea de a se integra armonios în mediul social şi profesional.