Persoane cu dizabilități

Persoane cu dizabilităţi

Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin produsele, serviciile şi activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru. Atenţia şi preocuparea noastră legat de nevoile acestor persoane va spori încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.

În ceea ce priveşte dizabilitatea, această poate fi privită din două perspective: una socială şi una medicală. Modelul social s-a constituit că rezultat al răspunsului pe care societatea l-a dat nevoilor persoanelor cu infirmităţi, restricţionarea alegerii şi inhibare a autodeterminării, rezultând o relaţie inegală în care acestea primesc adesea prea puţină atenţie sau deloc. Făcând referire la modelul medical, incapacitatea unei persoane de a vedea, de a merge sau auzi este percepută că fiind dizabilitatea să personală şi este necesară derularea unor activităţi care să îmbunătăţească starea lor fizică şi psihică.

În acest sens, colaborând cu diferiţi parteneri, asociaţia îşi propune derularea unor programe de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. Totodată, se mizează pe terapie prin artă (ateliere de pictură, sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale) şi pe terapia prin educaţie (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare pentru dezvoltarea şi incluziunea lor, că indivizi, în cadrul societăţii.

The persons with disabilities

The persons with disabilities represent the core of our authorized protected unit which through its products, services and activities helps them to improve and to enrich their life experience. The desire to learn about their life stories, to share and to empathize, supporting them through our activities are the association’s main goals. Our concern dedication toward the needs of this persons with disabilities will increase their trust and motivation in being in a continuous process of learning and evolution.

Regarding disability, this involves two perspectives: a social and a medical one. The social pattern is the result of society`s reaction to the special needs which the person with disabilities try to deal with, limited choices and an inhibited self-determination, all these issues becoming the cause of an unequal relation, in which those person are often exposed to a  lack of attention. Concerning medical pattern, the disability to see, to walk or to hear is considered a personal one and is necessary the development of certain activities which could improve their mental and physical condition.

In this respect, through collaboration with different partners, Derzelas Association aims  to develop dedicated programs of  social and professional inclusion for those in need. Also we rely on art therapy (painting workshop, sculpture, ceramics, hand-made workshop)  and on educational therapy (skills development for master the foreign languages), medical and recovery gymnastics, recreation and relaxing camps for development and their inclusion as individuals in the society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X