Persoane cu dizabilităţi

Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin produsele, serviciile şi activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru. Atenţia şi preocuparea noastră legat de nevoile acestor persoane va spori încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.

În ceea ce priveşte dizabilitatea, această poate fi privită din două perspective: una socială şi una medicală. Modelul social s-a constituit că rezultat al răspunsului pe care societatea l-a dat nevoilor persoanelor cu infirmităţi, restricţionarea alegerii şi inhibare a autodeterminării, rezultând o relaţie inegală în care acestea primesc adesea prea puţină atenţie sau deloc. Făcând referire la modelul medical, incapacitatea unei persoane de a vedea, de a merge sau auzi este percepută că fiind dizabilitatea să personală şi este necesară derularea unor activităţi care să îmbunătăţească starea lor fizică şi psihică.

În acest sens, colaborând cu diferiţi parteneri, asociaţia îşi propune derularea unor programe de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. Totodată, se mizează pe terapie prin artă (ateliere de pictură, sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale) şi pe terapia prin educaţie (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare pentru dezvoltarea şi incluziunea lor, că indivizi, în cadrul societăţii.