Despre noi

Asociaţia Derzelas funcţionează că persoană juridică de drept privat de naţionalitate română, fără scop patrimonial şi apolitică, prin încheierea civilă nr. 7268/ CC/ 21.09.2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 20548/211/2012. Asociaţia Derzelas este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit cu beneficiu public care funcţionează în baza legii 448/2006 republicată.

Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru.

Programele dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi se bazează pe: terapie prin artă (ateliere de pictură – pictură pe sticlă, pictură pe lemn; sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale), terapie educaţională (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare. Prin aceste programe asociaţia îşi propune în primul rând descoperirea unor aptitudini şi pasiuni ale persoanelor cu dizabilităţi, urmând că prin acţiunile ulterioare, aceştia să fie orientaţi şi îndrumaţi în alegerea unui mediu profesional potrivit pentru fiecare. Aceste programe dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi sunt doar o etapă premergătoare acţiunilor de incluziune socio-profesională pe care asociaţia le va derula. Totodată asociaţia Derzelas propune iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate între această, diferite corporaţii şi instituţiile de învăţământ pentru tinerii cu nevoi speciale, implicându-se activ în procesul de identificare a partenerilor din sectorul privat care sunt în măsură să le ofere tinerilor pregătirea profesională în vederea accesării unui loc de muncă. Respectul şi atenţia acordată acestor persoane va determina încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.