Despre noiAbout us

Despre noi

Asociaţia Derzelas funcţionează că persoană juridică de drept privat de naţionalitate română, fără scop patrimonial şi apolitică, prin încheierea civilă nr. 7268/ CC/ 21.09.2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 20548/211/2012. Asociaţia Derzelas este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit cu beneficiu public care funcţionează în baza legii 448/2006 republicată.

Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru.

Programele dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi se bazează pe: terapie prin artă (ateliere de pictură – pictură pe sticlă, pictură pe lemn; sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale), terapie educaţională (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare. Prin aceste programe asociaţia îşi propune în primul rând descoperirea unor aptitudini şi pasiuni ale persoanelor cu dizabilităţi, urmând că prin acţiunile ulterioare, aceştia să fie orientaţi şi îndrumaţi în alegerea unui mediu profesional potrivit pentru fiecare. Aceste programe dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi sunt doar o etapă premergătoare acţiunilor de incluziune socio-profesională pe care asociaţia le va derula. Totodată asociaţia Derzelas propune iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate între această, diferite corporaţii şi instituţiile de învăţământ pentru tinerii cu nevoi speciale, implicându-se activ în procesul de identificare a partenerilor din sectorul privat care sunt în măsură să le ofere tinerilor pregătirea profesională în vederea accesării unui loc de muncă. Respectul şi atenţia acordată acestor persoane va determina încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.

About us

Derzelas association acts as a legal entity with private law and Romanian nationality, without patrimonial purpose set up through civil law no. 7268/ CC/ 21.09.2012 pronounced by Cluj-Napoca Court in file no. 20548/211/2012. Derzelas Association is a non-guvernamental, non-profit and non-political association, for the public benefit which functions according with the law 448/2006 republished.

The person with disabilities represent the core of our authorised protected unit which through its products, services and activities helps them to improve and to enrich their life experience. The desire to learn about their life stories, to share and to empathize, supporting them through our activities are the association’s main goals.

The programs developed by Derzelas Association for young persons with disabilities are relied on: art therapy workshops (painting workshops – glass painting, wood painting; sculpture, ceramics, hand-made objects workshop), educational therapy (skills development for master the foreign languages, for example), medical and recovery gymnastics, recreation and relaxation camps. Through these programs, association primarily aims to reveal some of the skills and passions owned by the persons with disabilities. These programs are only a preliminary phase for social and professional inclusion programs. Derzelas Association members lead these persons in choosing an appropriate professional environment, intermediating partnerships between companies and special schools for persons with disabilities. Identifing viable partners from private sector, which are able to offer for young persons with disabilities professional training in order to access a job, is our final purpose. Our concern dedication toward the needs of this persons with disabilities will increase their trust and motivation in being in a continuous process of learning and evolution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X