Ca sponsor

În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale ‘Titlului II – impozitul pe profit’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oamenii de afaceri/firmele ar putea redirecţiona 20% respectiv 3 la mie din impozitul pe profitul datorat Statului, către Asociaţia Derzelas. Persoană juridică trebuie numaidecât să aibă profit, nu trebuie să depăşească valoarea sponsorizării
3 la mie din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit. În contabilitate această redirecţionare este operată la sfârşitul anului în Declaraţia impozitului pe profit.”

Procedura prin care firmele pot redirecţiona cei 20% din impozitul lor pe profit către Asociaţia Derzelas constă în completarea şi semnarea unui contract de sponsorizare cu această, această acţiune reprezentând cauza pe care managerii şi antreprenorii vor să o susţină. În cazul în care un astfel de contract de sponsorizare nu este încheiat cu nici o asociaţie până la 31 decembrie, banii trebuiesc viraţi la bugetul de stat.

Contractul de sponsorizare poate fi descărcat în format .pdf de aici.

Îndrăzneşte să redirecţionezi cei 20% din impozitul pe profit către Asociaţia Derzelas!