Ca sponsorAs sponsor

Ca sponsor

În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale ‘Titlului II – impozitul pe profit’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oamenii de afaceri/firmele ar putea redirecţiona 20% respectiv 3 la mie din impozitul pe profitul datorat Statului, către Asociaţia Derzelas. Persoană juridică trebuie numaidecât să aibă profit, nu trebuie să depăşească valoarea sponsorizării
3 la mie din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit. În contabilitate această redirecţionare este operată la sfârşitul anului în Declaraţia impozitului pe profit.”

Procedura prin care firmele pot redirecţiona cei 20% din impozitul lor pe profit către Asociaţia Derzelas constă în completarea şi semnarea unui contract de sponsorizare cu această, această acţiune reprezentând cauza pe care managerii şi antreprenorii vor să o susţină. În cazul în care un astfel de contract de sponsorizare nu este încheiat cu nici o asociaţie până la 31 decembrie, banii trebuiesc viraţi la bugetul de stat.

Contractul de sponsorizare poate fi descărcat în format .pdf de aici.

Îndrăzneşte să redirecţionezi cei 20% din impozitul pe profit către Asociaţia Derzelas!

 

As sponsor

According with the Law no. 32/1994 concerning  sponsorship, with subsequent amendments, in conjunction with ‘Title II – the profit  tax’ of Law. 571/2003 regarding the Fiscal Code, businessmen / companies have the option to redirect 20% and 3 per thousand of profit  tax owed ​​to the state, towards an association, in this case Derzelas Association. It is compulsory that the  legal person to have profit, not exceeding the sponsorship value of 3 per thousand of the turnover rate and 20% of the profit tax. In the accounting files this shall be operated in Profit Tax Statement.

The legal procedure for companies concerning the 20% redirection of profit tax for Derzelas Association involves  a  sponsorship agreement, filled up and signed by the sponsor. In this respect, the sponsor supports and sustain the association`s activities and its main goals. If such sponsorship agreement is not concluded with any association, until December 31, your profit tax rate will be transferred to the  State Budget.

The sponsorship agreement is available  in .pdf format  here.

Dare to redirect 20% of profit tax for Derzelas Association and help us to fulfill the people with disabilities expectations!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X