Terapie educaţională

Terapia educaţională este o formă de terapie utilizată pentru a ajută indivizii care prezintă diferenţe la nivel de învăţare sau persoanele cu anumite dizabilităţi. Această formă de terapie oferă o gama largă de intervenţii intensive care sunt create pentru a remedia problemele de învăţare. Aceste intervenţii sunt individualizate şi unice pentru fiecare persoană.

Acest tip de terapie ajută persoanele cu dizabilităţi să-şi consolideze capacitatea de a învaţă, prin implicarea în activităţi care le dezvoltă capacitatea de procesare, concentrarea şi abilităţile de memorare. Utilizând o varietate de metode şi materiale de învăţare, acesta terapie permite membrilor participanţi la programe, dobândirea anumitor competenţe.

Pentru că fiecare persoană învaţă diferit şi procesează informaţia într-o manieră unică, informaţia este preluată prin intermediul celor cinci simţuri. Unele persoane învaţă mai bine privind (învăţare vizuală) în timp ce alţii învaţă mai bine auzind anumite informaţii (învăţare auditivă). O altă metodă practicată, care pentru unii se dovedeşte foarte eficientă este învăţarea tactilă, un stil de învăţare care are loc atunci când individul desfăşoară o activitate fizică, mai degrabă decât atunci când ascultă o prelegere sau când vizionează o demonstraţie.

Utilizând aceste metode de învăţare, într-un mod specific, unitatea protejată Derzelas propune pentru persoanele cu dizabilităţi cursuri de limbi străine, ateliere de croitorie, ateliere de creaţie produse artizanale.