Terapie educațională

Terapie educaţională

Terapia educaţională este o formă de terapie utilizată pentru a ajută indivizii care prezintă diferenţe la nivel de învăţare sau persoanele cu anumite dizabilităţi. Această formă de terapie oferă o gama largă de intervenţii intensive care sunt create pentru a remedia problemele de învăţare. Aceste intervenţii sunt individualizate şi unice pentru fiecare persoană.

Acest tip de terapie ajută persoanele cu dizabilităţi să-şi consolideze capacitatea de a învaţă, prin implicarea în activităţi care le dezvoltă capacitatea de procesare, concentrarea şi abilităţile de memorare. Utilizând o varietate de metode şi materiale de învăţare, acesta terapie permite membrilor participanţi la programe, dobândirea anumitor competenţe.

Pentru că fiecare persoană învaţă diferit şi procesează informaţia într-o manieră unică, informaţia este preluată prin intermediul celor cinci simţuri. Unele persoane învaţă mai bine privind (învăţare vizuală) în timp ce alţii învaţă mai bine auzind anumite informaţii (învăţare auditivă). O altă metodă practicată, care pentru unii se dovedeşte foarte eficientă este învăţarea tactilă, un stil de învăţare care are loc atunci când individul desfăşoară o activitate fizică, mai degrabă decât atunci când ascultă o prelegere sau când vizionează o demonstraţie.

Utilizând aceste metode de învăţare, într-un mod specific, unitatea protejată Derzelas propune pentru persoanele cu dizabilităţi cursuri de limbi străine, ateliere de croitorie, ateliere de creaţie produse artizanale.

Educational therapy

Educational therapy helps individuals having  slow learning abilities or possessing certain disabilities to perform. The here-by therapy has a large variety of methods to remedy the learning problems. These methods are individualized and aim at each single person.

This therapy consolidates the disabled person’s capacity to learn by involving them in activities in which the skills of memorizing, processing and concentrating are improved. By using a large variety of methods and learning tools, this therapy allows to the members to acquire specific competences.

Each person has a unique manner to learn and process the information according with the five senses. On one hand there are persons which accomplish better results through visual learning and on the other hand there are persons which possess hearing learning performances. Another practical solution, very effective in some situation, seems to be the tactile learning, in other words, the individual assimilates knowledge through physical activities better than when he is listening or visualizing a demonstration.

By using these learning methods our authorized protected unit for the professional insertion of the disabled persons possesses a portfolio which contains foreign languages courses and different kinds of workshops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X