Terapie prin artă

Terapie prin artă

Credem în puterea artelor de a motiva schimbarea personală şi socială, ajungând la inimile tuturor. Este demonstrat că artă poate avea efecte benefice asupra sănătăţii, fiind aceea care determina individul să gândească, dar mai ales să simtă, să se bucure şi să aprecieze. Prin artă sufletul zâmbeşte, iar ceea ce vine din interior e mai adevărat, mai frumos şi mai apreciat. De aceea optăm pentru terapia prin artă, că mijloc de exprimare şi de materializare a unor idei, gânduri sau sentimente ale tinerilor cu dizabilităţi.

Pentru că recunoaştem valoarea artiştilor atât că oameni cât şi că profesionişti optăm pentru colaborarea cu aceştia în ceea ce priveşte activităţile pe care le derulăm. Gândul nostru zboară spre posibilităţile de dezvoltare pe care o persoană cu dizabilităţi le-ar putea avea dacă i s-ar oferi posibilitatea de a se exprimă într-un cadru formal, sub o atentă îndrumare şi coordonare. Din punctul nostru de vedere, artiştii sunt cei mai potriviţi mentori ai tinerilor cu probleme.

Se pare că arta este cheia care deschide uşa bunătăţii. Ea poate crea condiţiile pentru creşterea bunătăţii prin învăţare, activarea emoţiilor, realizarea conexiunilor şi descoperirea valorilor generând satisfacţii şi împliniri celor în cauză.

Învăţarea– arta poate crea oportunităţi pentru că oamenii să înveţe lucruri noi despre alţi oameni şi despre lume în general;

Emoţiile – artele pot angaja emoţiile oamenilor direct şi puternic şi prin urmare poate declanşa sentimente cum ar fi empatia, un element cheie pentru influenţarea bunătăţii

Conexiunile – experienţele de artă pot aduce oamenii împreună, creând conexiuni puternice imediate între indivizi şi grupuri;

Valorile -multe experienţe de artă implică o explorare intensă a valorilor umane, un element cheie care determina modul în care oamenii convieţuiesc şi se comportă unii cu alţii.

În încercarea de a îmbină practicul cu esteticul, propunem spre achiziţionare obiecte decorative unice realizate atât de către membrii asociaţiei Derzelas cât şi de artiştii îndrumători. Principalele activităţi artistice prin care se conturează aceste obiecte, includ pictură pe diferite materiale – pânză, sticlă, ceramică sau lemn şi creearea de obiecte hand-made.

Art therapy

We strongly believe that art could be a way to reach to anyone heart in our attempt to change the personal and social conditions. Its already proved that art improves the heath and it motivates the individual to think, and even more, to feel the everyday joy and to live it. The art makes the soul smile, and all the interior feelings become more real, more beautiful and truly appreciated. That’s why we choose the art as being the method of expressing and materialised the ideas, the thoughts and emotions of the disabled persons.

As a recognition of the value and the talent as human beings and also as professionals, we appreciate their support in helping us to accomplish our activities. We are thinking to the developing tools which a disabled person can deal with in an appropriate environment, being carefully advised  and guided. We are strongly convinced that the artists are the most suitable mentors for our subjects’ problems.

It seems that the key which opens the door of kindness is the art by creating the environment where learning emotionally involved aims to satisfy and to fulfill the persons involved.

The learning – the art could be the way in which people are learning new thinks about others and about the world, generally speaking.

The emotions – through art involve directly and powerful the people and in this way the empathy could occur and could have an important role concerning the kindness.

The conexions – art like an experience put the people together by creating strong immediate links among individuals or groups;

The values – many art experiences means a huge exploration of humans’ values, a key-element which establishes how people live together and behave each other.

Combining the practical with the aesthetic side we propose you to take into account our large products  and services supplies made by ourselves or by our guiding artists. The main artistic activities  which characterize these products are the painting on different materials – canvas, glass, ceramics or wood and creating hand-made objects.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X