Programe de incluziune socio-profesională

Programe de incluziune socio-profesională

Actualmente, tot mai multe persoane cu dizabilităţi se confruntă cu problema unui loc de muncă, fapt ce le creează dificultăţi în găsirea unor surse de venit pentru întreţinere şi pentru nevoile zilnice de mobilitate sau îngrijire medicală. Atunci când această problema este totuşi rezolvată iar o persoană cu probleme găseşte un loc de muncă, care îi permite asigurarea unui trăi decent, apare problema integrării acesteia în cadrul formal şi social impus de o firma.

De cele mai multe ori capacităţile şi abilităţile acestor persoane nu sunt evaluate şi apreciate la justă lor valoare, fapt pentru care asociaţia Derzelas derulează pentru aceştia programe speciale de formare şi orientare profesională ce le-ar permite încadrarea în piaţă muncii.

Persoanele cu dizabilităţi sunt considerate dezavantajate din punct de vedere social, din cauza lipsei de potenţial în dobândirea unui rol în societate., impunându-se astfel reducerea barierelor de ordin social, cultural, economic şi fizic.

Programele de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, derulate de unitatea protejată Derzelas, includ cursuri de formare profesională pentru dobândirea unei pregătiri adecvate în următoarele meserii: operator date pe calculator, confecţioner, lucrător în comerţ, tehnician maseor.

Social and professional inclusion programs

Nowadays, having no job generates difficulties in finding the income resources for the day by day mobility needs and for the medical assistance for more and more persons with disabilities. Even if a person with disabilities succeeds to find a job, occurs the integration problem caused by the formal and social frame imposed by the institution.

Because there are situations in which the abilities and the skills support a better evaluation, DERZELAS Association develops special training programs for professional guidance to facilitate their appointment to the work market.

The persons with disabilities are in a disadvantageous position, caused by the lack of potential concerning the obtaining of a role in the society, and this involves the necessity of reducing the social, cultural, economic and physical barriers.

The social and professional inclusion programs developed through the authorized protected unit Derzelas are available with the following vocational workshops: computers operator, manufacturer, trade operator, massage specialists.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X