Programe de incluziune socio-profesională

Actualmente, tot mai multe persoane cu dizabilităţi se confruntă cu problema unui loc de muncă, fapt ce le creează dificultăţi în găsirea unor surse de venit pentru întreţinere şi pentru nevoile zilnice de mobilitate sau îngrijire medicală. Atunci când această problema este totuşi rezolvată iar o persoană cu probleme găseşte un loc de muncă, care îi permite asigurarea unui trăi decent, apare problema integrării acesteia în cadrul formal şi social impus de o firma.

De cele mai multe ori capacităţile şi abilităţile acestor persoane nu sunt evaluate şi apreciate la justă lor valoare, fapt pentru care asociaţia Derzelas derulează pentru aceştia programe speciale de formare şi orientare profesională ce le-ar permite încadrarea în piaţă muncii.

Persoanele cu dizabilităţi sunt considerate dezavantajate din punct de vedere social, din cauza lipsei de potenţial în dobândirea unui rol în societate., impunându-se astfel reducerea barierelor de ordin social, cultural, economic şi fizic.

Programele de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, derulate de unitatea protejată Derzelas, includ cursuri de formare profesională pentru dobândirea unei pregătiri adecvate în următoarele meserii: operator date pe calculator, confecţioner, lucrător în comerţ, tehnician maseor.