Gimnastică medicală și de recuperare

Gimnastică medicală şi de recuperare

Pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice a persoanelor cu dizabilităţi asociaţia Derzelas propune programe speciale de gimnastică medicală, desfăşurate sub atentă supraveghere şi îndrumare a unui instructor specializat. Gimnastică medicală este un tratament terapeutic care presupune exerciţii fizice sistematice destinate dezvoltării forţei şi coordonării musculare. Toate aceste programe vor avea loc într-o sala special amenajată şi dotată cu aparatură necesară, în baza unui protocol prestabilit.

Pe baza experienţei şi a observaţiilor, mulţi dintre specialişti consideră că masajul poate avea beneficii majore asupra corpului – creşterea fluxului sangvin, reducerea tensiunii musculare- toate acestea contribuind la relaxarea şi bunăstarea individului. Astfel, unitatea protejată Derzelas propune şi organizează sesiuni cu masaje medicale de recuperare şi reflexo-terapie pentru persoanele cu dizabilităţi.

Medical and recovery gymnastics

For a better physical condition, Derzelas association, under the careful survey of a specialized trainers, develops special programs of medical gymnastics. The medical gymnastics involves a therapeutic treatment with systematical physical exercises focused in developing the muscles’ power and coordination. All these programs  take place in a special space fit out with all the required equipment and according with a previous-established protocol.

The background allows to the specialists to consider the massage as being helpful for our body – the blood flux is increased, the muscle tension is decreased and these improves ours well-being are induces  relaxation. For this purpose the authorized protected unit of the association Derzelas proposes and organizes massage sessions for medical and recovery purposes and other therapies for the disabled persons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X