Activități

Activităţi

Programele dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi se bazează pe: terapie prin artă (ateliere de pictură – pictură pe sticlă, pictură pe ouă, pictură pe lemn; sculptură; ceramică; ateliere de creaţie produse artizanale- coroniţe, suport pentru lumânări, suport pentru chei, ceasuri de perete), terapie educaţională (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare. Prin aceste programe asociaţia îşi propune în primul rând descoperirea unor aptitudini şi pasiuni ale persoanelor cu dizabilităţi, urmând că prin acţiunile ulterioare, aceştia să fie orientaţi şi îndrumaţi în alegerea unui mediu profesional potrivit pentru fiecare. Aceste programe dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi sunt doar o etapă premergătoare acţiunilor de incluziune socio-profesională pe care asociaţia le va derula.

Considerăm că prin terapii specifice, persoanele cu dizabilităţi, pot găsi modalităţi de a se exprimă şi de a prezenţa experienţele lor de viaţă altora. Prin culori, prin forme, prin sunete, tinerii cu dizabilităţi exprimă emoţiile şi trăirile lor, contribuind prin această la deschiderea unor noi perspective pentru ceilalţi. Astfel, putem fi capabili să ne imaginăm şi să empatizam cu cei din jurul nostru.

Derularea acestor activităţi au loc în parteneriate cu diferiţi artişti plastici, kinetoterapeuti, persoane specializate pe gimnastică medicală şi masaje de recuperare. Prin toate aceste activităţi derulate tinerii pot să îşi împărtăşească dorinţele şi să îşi materializeze gândurile, să se exprime şi să cunoască aprecierea celor din jurul lor.

Activities

The programs developed by Derzelas Association for young persons with disabilities are relied on: art therapy workshops (painting workshops – glass painting, wood painting; sculpture; ceramics; hand-made objects workshop), educational therapy (skills development for master the foreign languages, for example), dance therapy workshops, medical and recovery gymnastics, recreation and relaxation camps. Through these programs, association primarily aims to reveal some of the skills and passions owned by the persons with disabilities. These programs are only a preliminary phase for social and professional inclusion programs. Derzelas Association members lead these persons in choosing an appropriate professional environment, intermediating partnerships between companies and special schools for persons with disabilities. Identifying viable partners from private sector, which are able to offer for young persons with disabilities professional training in order to access a job, is our final purpose,

Specific therapies for young persons with disabilities are an appropriate mean to express themselves and to share their live experiences to others people. Using colors, shapes or sounds the young people with disabilities expresses their feelings and emotions influencing thus new perspectives for others. A new perspective of life, help us to empathize and to imagine others way of living.

Derzelas activities are conducted in partnership with various artists, kineto-therapists, people specialized in medical gymnastics and massage recovery. Through all these activities undertaken young people with disabilities, have the opportunity to materialize their thoughts, to express themselves and to get the appreciation of those around them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X