Activităţi

Programele dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi se bazează pe: terapie prin artă (ateliere de pictură – pictură pe sticlă, pictură pe ouă, pictură pe lemn; sculptură; ceramică; ateliere de creaţie produse artizanale- coroniţe, suport pentru lumânări, suport pentru chei, ceasuri de perete), terapie educaţională (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare. Prin aceste programe asociaţia îşi propune în primul rând descoperirea unor aptitudini şi pasiuni ale persoanelor cu dizabilităţi, urmând că prin acţiunile ulterioare, aceştia să fie orientaţi şi îndrumaţi în alegerea unui mediu profesional potrivit pentru fiecare. Aceste programe dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi sunt doar o etapă premergătoare acţiunilor de incluziune socio-profesională pe care asociaţia le va derula.

Considerăm că prin terapii specifice, persoanele cu dizabilităţi, pot găsi modalităţi de a se exprimă şi de a prezenţa experienţele lor de viaţă altora. Prin culori, prin forme, prin sunete, tinerii cu dizabilităţi exprimă emoţiile şi trăirile lor, contribuind prin această la deschiderea unor noi perspective pentru ceilalţi. Astfel, putem fi capabili să ne imaginăm şi să empatizam cu cei din jurul nostru.

Derularea acestor activităţi au loc în parteneriate cu diferiţi artişti plastici, kinetoterapeuti, persoane specializate pe gimnastică medicală şi masaje de recuperare. Prin toate aceste activităţi derulate tinerii pot să îşi împărtăşească dorinţele şi să îşi materializeze gândurile, să se exprime şi să cunoască aprecierea celor din jurul lor.