Unitate Protejată Autorizată

Asociația Derzelas, în baza ORDINULUI Nr. 1423 si ORDINUL Nr. 847/23.09.2021 privind aprobarea procedurii de autorizare a unităților protejate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, funcționează în baza AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CA UNITATE PROTEJATĂ  nr. 240/11.03.2024 si nr. 262/18.11.2021.
În OMMPS Nr. 1423/18.09.2020 privind aprobarea procedurii de autorizare a unităților protejate emis de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale,  sunt precizate cadrul legislativ  și condițiile de autorizare la Articolul 5(1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
Prin parteneriate și colaborări, Asociația Derzelas a înființat puncte de lucru unde desfășoară activițăți de producție și prestări de servicii în vederea  realizării de produse și servicii cu participarea și prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate. Profitul obținut în urma comercializării produselor și prestării serviciilor este utilizat exclusiv în  sprijinirea persoanelor cu dizabilități, in lumina viziunii asociației, aceea de a asigura un
 trai ideal persoanelor cu dizabilități prin înlăturarea barierelor sociale și profesionale. Persoanele cu dizabilități angajate în cadrul Unităților Protejate pentru care s-a solicitat autorizarea sunt beneficiari ai atelierelor de terapie susținute de către Asociația Derzelas în vederea realizării misiunii noastre privind incluziunea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități în comunitate.
Fiecare punct de lucru a fost autorizat de către ITM pentru activitățile de producție și servicii certificate care atestă activitățile proprii de producție și prestări de servicii autorizate pentru CODURILE CAEN aferente enumerate mai jos:

COD CAEN 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

COD CAEN 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

COD CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

COD CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

COD CAEN 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului

COD CAEN 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

COD CAEN 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

COD CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetărie

COD CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

COD CAEN 3109 Fabricarea de canapele, fotolii, scaune, bănci pentru grădină

COD CAEN 7022 Activităţi de consultanţă pe probleme de management

COD CAEN 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

COD CAEN 8122 Servicii de curăţenie

COD CAEN 2221 Fabricarea foliilor, benzilor şi profilelor din material plastic

COD CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii (uși, ferestre, tocuri, obloane și articole similare)

COD CAEN 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

COD CAEN 7410 Activităţi de design specializat

COD CAEN 7420 Activităţi fotografice

COD CAEN 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

COD CAEN 4334 Lucrări de montări de geamuri

COD CAEN 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

COD CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activităţi conexe

COD CAEN 2620 Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice

COD CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

COD CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

  La acest moment suntem autorizați ca unitate protejată la punctele de lucru și la sediul asociației, pentru:

Furnizare de servicii prestate pe bază de Contract de Prestări Servicii:
– Activități de consultanță pentru afaceri și management, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat, activități de consultanță în tehnologia informației, activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, legătorie și servicii conexe, alte activități profesionale, științifice și tehnice ( consultanță pentru accesare fonduri europene) n.c.a.
–  Alte activități de servicii privind tehnologia informației.
–  Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.
– Activități generale de curățenie a clădirilor

Produse furnizate pe bază de Contract de livrare Produse:
– Mobilier pentru birouri, spații comerciale, farmacii, școli și grădinițe bancuri de lucru, scaune și bănci pentru grădină, placări și mobilier special.
– Produse de birotică și papetărie personalizate, ambalaje și cutii din carton tare sau microondulat și din lemn, mape, orice produs realizat pe suport de hârtie sau lemn, etichete, agende, calendare, reclame și firme luminoase, articole pe suport de lemn sau carton, articole promoţionale, articole personalizate.
– Articole confecţionate din textile, articole de îmbrăcăminte, echipamente de lucru, echipamente de protecție personalizate.
– Pachete/kit-uri personalizate care, în funcție de destinația lor, pot include și alte produse care constituie materie primă, consumabile pentru dispozitivele personalizate incluse în pachet sau accesorii, codul CAEN în baza căruia suntem autorizați să realizăm aceste pachete personalizate (care reprezintă produsul comercializabil realizat cu participarea persoanelor cu dizabilități pentru care articolele ce îl compun reprezintă materia primă)  este COD CAEN    3299    Fabricarea altor produse manufacturiere.
– Calculatoare și a echipamente periferice.
– Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor de material plastic
– Intermedieri în comertul cu produse diverse oferite de către o alta unitate protejata autorizata potrivit dispozițiilor Legii Nr. 81 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

AUTORIZAȚII

AUTORIZATIE UP DEPARTAMENTUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI – FABRICAREA DE CALCULATOARE ȘI FURNIZAREA DE SERVICII INFORMATICE 18.11.2021

AUTORIZATIE UP DEPARTAMENTUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI CLUJ-COWORK – PRODUCȚIE ȘI SERVICII 11.03.2024

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile Asociaţiei Derzelas sunteţi invitaţi să redirecţionaţi cei 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către noi, completând declaraţia 230 care se poate descarca de AICI.

X