Unitate Protejată Autorizată

Asociația Derzelas, în baza ORDINULUI Nr. 1423 si ORDINUL Nr. 847/23.09.2021 privind aprobarea procedurii de autorizare a unităților protejate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, funcționează în baza AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CA UNITATE PROTEJATĂ  nr. 91/10.03.2021 si nr. 262/18.11.2021.
În OMMPS Nr. 1423/18.09.2020 privind aprobarea procedurii de autorizare a unităților protejate emis de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale,  sunt precizate cadrul legislativ  și condițiile de autorizare la Articolul 5(1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
Prin parteneriate și colaborări, Asociația Derzelas a înființat puncte de lucru unde desfășoară activițăți de producție și prestări de servicii în vederea  realizării de produse și servicii cu participarea și prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate. Profitul obținut în urma comercializării produselor și prestării serviciilor este utilizat exclusiv în  sprijinirea persoanelor cu dizabilități, in lumina viziunii asociației, aceea de a asigura un
 trai ideal persoanelor cu dizabilități prin înlăturarea barierelor sociale și profesionale. Persoanele cu dizabilități angajate în cadrul Unităților Protejate pentru care s-a solicitat autorizarea sunt beneficiari ai atelierelor de terapie susținute de către Asociația Derzelas în vederea realizării misiunii noastre privind incluziunea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități în comunitate.
Fiecare punct de lucru a fost autorizat de către ITM pentru activitățile de producție și servicii certificate care atestă activitățile proprii de producție și prestări de servicii autorizate pentru CODURILE CAEN aferente enumerate mai jos:

     COD CAEN    1812    Alte activități de tiparire
     COD CAEN    1712    Fabricarea hartiei și cartonului
     COD CAEN    1629    Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea de articole din pluta, paie și alte  materiale vegetale impletite
     COD CAEN    1721    Fabricarea hartiei și a cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și cartonul
     COD CAEN    1723    Fabricarea articolelor de papetarie
     COD CAEN    1729    Fabricarea altor articole din hârtie și carton
     COD CAEN    1812    Alte activități de tiparire
     COD CAEN    5819    Alte activități de editare
     COD CAEN    1624    Fabricarea ambalajelor din lemn
     COD CAEN    7022    Activități de consultanță pentru afaceri și management
     COD CAEN    6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe,
     COD CAEN    3299    Fabricarea altor produse manufacturiere
     COD CAEN    6202    Activități de consultanță în tehnologia informației
     COD CAEN    7320    Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice,
     COD CAEN    1814    Legătorie și servicii conexe
     COD CAEN    7490    Alte activități profesionale, științifice și tehnice
     COD CAEN    8121    Activități generale de curățenie a clădirilor
     COD CAEN    1431    Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și a articolelor de galanterie
     COD CAEN    1439    Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte,
     COD CAEN    1411    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele,
     COD CAEN    1412    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru,
     COD CAEN    3109    Fabricarea de mobilă
     COD CAEN    3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine,
     COD CAEN    3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării,
     COD CAEN    8219    Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
     COD CAEN    2620    Fabricarea calculatoarelor și echipamentelor periferice
     COD CAEN    6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei
     COD CAEN    9511    Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
      COD CAEN    2221    Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
profilelor de material plastic
      COD CAEN    4691    Intermedieri în comertul cu produse diverse

  La acest moment suntem autorizați ca unitate protejată la punctele de lucru și la sediul asociației, pentru:

Furnizare de servicii prestate pe bază de Contract de Prestări Servicii:
– Activități de consultanță pentru afaceri și management, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat, activități de consultanță în tehnologia informației, activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, legătorie și servicii conexe, alte activități profesionale, științifice și tehnice ( consultanță pentru accesare fonduri europene) n.c.a.
–  Alte activități de servicii privind tehnologia informației.
–  Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.
– Activități generale de curățenie a clădirilor

Produse furnizate pe bază de Contract de livrare Produse:
– Mobilier pentru birouri, spații comerciale, farmacii, școli și grădinițe bancuri de lucru, scaune și bănci pentru grădină, placări și mobilier special.
– Produse de birotică și papetărie personalizate, ambalaje și cutii din carton tare sau microondulat și din lemn, mape, orice produs realizat pe suport de hârtie sau lemn, etichete, agende, calendare, reclame și firme luminoase, articole pe suport de lemn sau carton, articole promoţionale, articole personalizate.
– Articole confecţionate din textile, articole de îmbrăcăminte, echipamente de lucru, echipamente de protecție personalizate.
– Pachete/kit-uri personalizate care, în funcție de destinația lor, pot include și alte produse care constituie materie primă, consumabile pentru dispozitivele personalizate incluse în pachet sau accesorii, codul CAEN în baza căruia suntem autorizați să realizăm aceste pachete personalizate (care reprezintă produsul comercializabil realizat cu participarea persoanelor cu dizabilități pentru care articolele ce îl compun reprezintă materia primă)  este COD CAEN    3299    Fabricarea altor produse manufacturiere.
– Calculatoare și a echipamente periferice.
– Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor de material plastic
– Intermedieri în comertul cu produse diverse oferite de către o alta unitate protejata autorizata potrivit dispozițiilor Legii Nr. 81 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.