Parteneriate

În baza legii 448 / 2006 republicată, art. 78, alin. (2) autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Conform art. 78, alin. (3) autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a)

Prin parteneriate cu diverse companii oferă colaboratorilor posibilitatea de a achiziţiona produse: materiale consumabile de birou, articole de papetărie, aparate electrice, electrocasnice, mobilier de birou, materiale de construcţii şi instalaţii, echipamente medicale sau de recuperare. Pe lângă acestea asociaţia Derzelas oferă o varietate de servicii către persoanele fizice şi juridice: servicii de arhivare și legătorie, servicii de curăţenie şi servicii de IT. Resursele financiare dobândite în urmă comercializării produselor şi prestării serviciilor vor fi utilizate exclusiv în sprijinirea tinerilor cu dizabilităţi.

Participa, alături de noi, la sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi, prin achiziţionarea produselor sau serviciilor oferite de către unitatea protejată Derzelas, prin participarea efectivă că voluntar la activităţile asociaţiei, prin înscrierea în asociaţie că membru simpatizant, prin sfaturi şi sugestii pe care le consideri utile în realizarea obiectivelor noastre.